Παναγιώτα Αξιώτου

Παναγιώτα Αξιώτου

Τετάρτη, 13 Αυγούστου 2014 20:33

ΕΠΙ - ΘΥΜΙΑ

Σα να μήν πέρασε μια μέρα...

΄Ισως και ο παλιμπαιδισμός να είναι μια κάποια λύση. 

                   Γράφω σημαίνει γράφομαι

                       όπως

                     Βλέπω σημαίνει βλέπομαι.

Σελίδα 2 από 2