Σταγόνα

Αναζήτηση σε άρθρα


Βάλτε τουλάχιστον 4 γράμματα στο κείμενο.
Μπορείτε να ψάξετε μόνο στον τίτλο αλλά και σε όλο το άρθρο μαζί με τον τίτλο.
Βάλτε μία ή περισσότερες λέξεις για αναζήτηση.
Δεν χρειάζεται να βάζετε ολόκληρες τις λέξεις. Βάλτε τουλάχιστον 4 γράμματα από μία λέξη.
Αν βάλετε παραπάνω από μία λέξεις, το άθροισμα των γραμμάτων να είναι παραπάνω από 4.
Μπορείτε να βάζετε κεφαλαία ή πεζά, με τονισμένες ή όχι λέξεις.
Οι συνεχόμενες λέξεις που θα βάλετε να είναι με την ίδια σειρά και στο κείμενο.
Παραδείγματα :
Εάν η ζητούμενη φράση είναι :
1) "Το νέο δημοτικό συμβούλιο συνεδρίασε χθες το απόγευμα"
μπορείτε να ψάξετε με "δημοτ συνεδρια" ή με "συμβούλιο απόγευμα" ή με "νέο συνεδρίασε" ή με "συμβούλιο απόγ" ή με "δημοτικό".
2) "Άρχισαν τα μαθήματα ζωγραφικής στον Καλλιτεχικό Σύλλογο της πόλης"
μπορείτε να ψάξετε με "άρχισαν ζωγραφική" ή με "μαθήματα ζωγραφ" ή με "καλλιτεχν σύλλο" ή με "μαθήματα καλλιτεχν".

A/A Τίτλος Ημ.Δημιουρ. Συγγραφέας