Συγγραφέας : Όλοι
Βάλτε τουλάχιστον 4 γράμματα στο κείμενο.
   
   
Επιλέξτε ένα συγγραφέα ή όλους από τον αριστερό πίνακα.
Για έναν συγγραφέα μπορείτε να μην βάλετε λέξεις αναζήτησης. Έτσι θα έρθουν όλα τα άρθρα του συγγραφέα.
Μπορείτε να ψάξετε μόνο στον τίτλο ( επιλέγοντας "Μόνο στον τίτλο" ) αλλά και σε όλο το άρθρο μαζί με τον τίτλο ( επιλέγοντας "Σε όλο το κείμενο" ).
Βάλτε μία ή περισσότερες λέξεις για αναζήτηση.
Δεν χρειάζεται να βάζετε ολόκληρες τις λέξεις. Βάλτε τουλάχιστον 4 γράμματα από μία λέξη.
Αν βάλετε παραπάνω από μία λέξεις, το άθροισμα των γραμμάτων να είναι παραπάνω από 4.
Μπορείτε να βάζετε κεφαλαία ή πεζά, με τονισμένες ή όχι λέξεις.
Οι συνεχόμενες λέξεις που θα βάλετε να είναι με την ίδια σειρά και στο κείμενο.
Παραδείγματα :
Εάν η ζητούμενη φράση είναι :
1) "Το νέο δημοτικό συμβούλιο συνεδρίασε χθες το απόγευμα"
μπορείτε να ψάξετε με "δημοτ συνεδρια" ή με "συμβούλιο απόγευμα" ή με "νέο συνεδρίασε" ή με "συμβούλιο απόγ" ή με "δημοτικό".
2) "Άρχισαν τα μαθήματα ζωγραφικής στον Καλλιτεχικό Σύλλογο της πόλης"
μπορείτε να ψάξετε με "άρχισαν ζωγραφική" ή με "μαθήματα ζωγραφ" ή με "καλλιτεχν σύλλο" ή με "μαθήματα καλλιτεχν".
A/A Τίτλος Ημ.Δημιουρ. Συγγραφέας